DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anton Chromík

Nestraníci

No viete, najskôr je ústava, ktorá povie, že nesmiete urobiť žiadnu otázku ohľadom ekonomických dopadov na štátny rozpočet, žiadneho dopadu na odvody, žiadneho dopadu na dane a ďalšie veci...

09.02.2015
Pravda

Článok 93 druhého oddielu piatej hlavy Ústavy uvádza o predmete referenda nasledovné:
"(1) Referendom sa potvrdí ústavný zákon o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku.
(2) Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu.
(3) Predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet.
"

Dátum zverejnenia analýzy: 08.02.2015
success
error