DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jiří Hromada

Nestraníci

...sme (Česká republika, pozn.) na prvom mieste v obsadenosti detských domovov.

Debata o referende - 27.01.2015
Neoveriteľné

Ak by sme overovali presné znenie výroku, tak by sme museli overovať obsadenosť, teda stav kapacity detských domovov. V Českej republike bolo v roku 2013 približne 9 100 detí v ústavnej starostlivosti, z toho približne 7 200 na základe rozhodnutia súdu. Aktuálnu lôžkovú kapacitu v Českej republike v porovnaní s krajinami EÚ sme nezistili. Rovnako sme nezistili aktuálne dáta o počte detí v detských domovoch v rámci EÚ. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Podľa dát zo zisťovania Unicef z roku 2002, ktoré hovoria o miere na 10-tisíc detí do troch rokov v inštitucionalizovanej výchove, tak v Českej republike bola miera 34, no napríklad v Rumunsku 71 a Bulharsku 88. Rovnaký typ dát, no zozbieraný WHO hovorí už o v rámci sledovaných krajín o najvyššej miere detí do troch rokov v inštitucionalizovanej miere v rámci sledovaných krajín (krajiny na európskom kontinente). Ide však o dáta staré 13 rokov. Samotná štúdia Eurochild (.pdf, s. 7) hovorí, že chýbajú dostatočné dáta o deťoch v alternatívnej výchove na porovnávania medzi krajinami. 

Ak berieme do úvahy údaje českého Ministerstva práce, tak v roku 2013 bolo v detských domovoch v Česku celkovo približne 9 100 detí v toho približne 1 400 detí do troch rokov v zdravotníckych zariadeniach, takmer 7 000 detí v školských zariadeniach a takmer 800 detí v domovoch pre osoby so zdravotným poistením. , Z toho približne 7 200 na základe rozhodnutia súdu. V roku 2010 Slovenský rozhlas uverejnil informáciu o tom, že v Českej republike je celkovo až 20-tisíc detí v detských domovoch a že toto číslo robí z českej republiky krajinu, ktorá má najviac detí v ústavnej starostlivosti z celej Európskej únie. Nezistili sme pôvodný zdroj informácie o 20-tisíc detí v domovoch a ani metodiku výpočtu.

Dátum zverejnenia analýzy: 25.01.2015
success
error