DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jiří Hromada

Nestraníci

My sme boli varovaní pred tým a tiež boli práve týmito podobnými iniciatívami - Naša rodina a biskupskou konferenciou - boli občania varovaní v Čechách, že keď sa prijme registrované partnerstvo, že sa skazí mládež, že budú neustále protesty a problémy.

Debata o referende - 26.01.2015
Pravda

Je pravdou, že v Čechách sa počas procesu prijímania zákona o registrovanom partnerstve (zákon prijatí na piaty pokus), objavovali vyhlásenia predovšetkým z radov biskupskej konferenice o možnom nebezpečí, komplikáciách, či zmätku a možného poškodenia osobnostného vývoja mladých ľudí. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Téma registrovaných partnerstiev sa v Česku rozoberala už od roku 1995. V Čechách skutočne existujú organizácie ako Česká biskupská konference alebo Národní centrum pro rodinu. 


Petícia proti prijatiu registrovaného partnerstva sa spustila v roku 2001. V texte sa písalo: "Případným schválením tohoto zákona by byli mladí lidé informováni, že manželství je možno uzavřít nejen s osobou opačného, ale i stejného pohlaví. Tato informace může být pro mnoho mladých lidí velmi matoucí a může poškodit jejich další osobnostní vývoj."

Počas prijímania registrového partnerstva v roku 2006 Mons. Vojtěch Cikrle, z Českej biskupskej konferencie v rozhovore tvrdil: "V případě přijetí zákona o registrovaném partnerství by šlo o čin, který svým způsobem může přinést společenské komplikace, eventuálně nebezpečí, které by bylo zaměřeno vůči rodině."

Do boja proti prijatiu tohto zákona sa zapojila aj Asociace center za rodinu svojim stanoviskom: "...pozornost, která je novele věnována, a případné pozitivní výsledky hlasování se budou nepřímo podílet na dalším oslabení významu biologického rodičovství jako jedinečného a nenahraditelného potenciálu v životě člověka. ...Z dítěte se i přispěním tohoto návrhu může stát komodita, prostředek k uspokojení individuálních potřeb jednotlivců bez ohledu na jeho nejlepší zájem."

Dátum zverejnenia analýzy: 25.01.2015
success
error