DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Hlavné mesto pre seniorov zorganizovalo už dva krát, je Seniorfest. Pre skôr narodených Bratislavčanov samospráva pripravila počas októbra sériu približne dvadsiatich spoločenských, kultúrnych i športových podujatí.

21.09.2014
Pravda

„Azda najvýznamnejším podujatím, ktoré hlavné mesto pre seniorov zorganizovalo už dva krát, je Seniorfest. Pre skôr narodených Bratislavčanov samospráva pripravila počas októbra sériu približne dvadsiatich spoločenských, kultúrnych i športových podujatí.“

SeniorFest je kultúrne, športové a spoločenské podujatie, ktoré v roku 2011 začalo organizovať hlavné mesto s cieľom „podporiť aktívnu účasť starších ľudí na spoločenskom, verejnom živote, využiť ich životné skúsenosti a poznatky pre rozvoj samosprávy“.

Prvý ročník trval od 3. do 17. októbra 2011 a celkovo bolo pre seniorov zorganizovaných 17 podujatí a ako je zrejmé z programu (.pdf), jednalo sa o koncert, prednášky a poradne, spotrebiteľské vzdelávanie, počítačovú školu a návštevu kultúrnych zariadení. Nadácia SCIA sa podieľala na organizácii dňa seniorov v Auparku 13. októbra a Fórum kresťanských inštitúcií zorganizovalo Sociálne dni dňa 17. októbra.

Druhý ročník trval od 3. do 30. októbra 2012. Program bol vzhľadom na dlhšie trvanie festivalu obšírnejší a pribudli nové aktivity ako divadelné predstavenie, krížovkársky turnaj, tvorivé dielne, výstavy a diskusia s návštevníkmi. Podujatia zorganizovali aj mestské časti Karlova Ves, Ružinov, Čunovo a Vajnory. Celkovo bolo počas festivalu zorganizovaných vyše podujatí vrátane podujatí v rámci kampane Staroba sa nás dotýka 2012, ktorá bola organizovaná nadáciou SOCIA.

V roku 2013 trval tretí ročník SeniorFestu od 1. do 31. októbra. Podľa programu (.pdf) hlavný program tvorilo 16 podujatí vrátane krasokorčuliarskej súťaže, rekordu v tanci, otvorenia Seniorfitparku, školenia správneho dýchania.
Na ďalších podujatiach sa podieľali mestské časti Staré mesto, Petržalka, Nové mesto, Dúbravka, Ružinov a Karlova Ves. V rámci mestských častí sa odohralo vyše 40 podujatí v októbri a v Novom meste aj 3 podujatia v septembri.

Pre rok 2014 sa festival koná od 1. do 30. októbra. Program (.pdf) bude opäť rozdelený medzi mestské časti. Hlavnú časť tvorí 14 podujatí. Mestské časti pre seniorov zorganizujú približne 15 podujatí.

Nie sú nám známe žiadne kultúrne podujatia pre seniorov, ktoré by sa konali počas primátora Ďurkovského.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2014
success
error