DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Zaviedli etický kódex pre zamestnancov magistrátu.

21.09.2014
Pravda

V priebehu roka boli schválené poslancami mesta Bratislavy dve dôležité dokumenty, ktoré upravujú činnosť zamestnancov mesta Bratislavy. Dňa 26. júna 2014, bol schválený ,,Etický kódex volených predstaviteľov", dňa 4. novembra 2013 ,, Etický kódex zamestnancov magistrátu. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Etický kódex zamestnancov vychádza z Protikorupčného minima schváleného poslancami mesta Bratislavy, 2. decembra 2012.

,,Na základe Etického kódexu zamestnanec je povinný nahlásiť etickému kancelárovi situáciu, že nadobudol postavenie spoločníka v súkromnej obchodnej spoločnosti.Ak úradník mesta získa od tretej strany dar, službu v hodnote viac ako 50 eur, musí to nahlásiť svojmu etickému komisárovi..."

Etický kódex zamestnancov nadobúda platnosť dňom podpísania primátorom hlavného mesta SR a účinnosť 1. novembra 2013.(. pdf, s. 3)

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2014
success
error