DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Lenže pred štyrmi rokmi nebola Bratislava ani oprávneným prijímateľom v rámci Operačného programu Doprava, takže najprv sme museli presvedčiť Európsku komisiu, že podporovať verejnú dopravu v našom meste má zmysel a až potom sme sa mohli uchádzať o finančnú podporu na tieto projekty.

21.09.2014
Pravda

V roku 2012 Európska komisia schválila návrh Vlády SR a Ministerstva dopravy SR na revíziu Operačného programu Doprava 2007-13 (OPD). Pôvodné znenie programového dokumentu OPD uvádzalo ako jediných oprávnených žiadateľov o podporu Národnú diaľničnú spoločnosť, Železnice Slovenskej republiky, Slovenskú správu ciest a samotné MDVRR SR. Výrok Milana Ftáčnika preto hodnotíme ako pravdivý.

Návrh revízie OPD sa týkal Prioritnej osi 4 - ,,Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov". Ako samotný návrh Vlády SR z 19. decembra 2012 uvádza: 
,,V súčasnosti [pred revíziou, pozn.] sú projekty v oblasti IDS zamerané na zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy formou budovania koľajovej infraštruktúry, prestupných terminálov a záchytných parkovísk. Zámerom zadefinovania nového znenia PO 4 je rozšíriť pôsobnosť prioritnej osi a umožniť tak podporu projektov orientovaných na výstavbu a modernizáciu dopravnej infraštruktúry  mestskej hromadnej dopravy (MHD) a obnovu vozidlového parku zabezpečujúceho výkon dopravných služieb v MHD a v železničnej osobnej doprave." Žiadateľom o podporu vrámci Prioritnej osi 4 OPD tak mohlo byť aj Mesto Bratislava, ktoré prevádzkuje Bratislavskú MHD.

Podľa vyššie uvedeného návrhu vzišla myšlienka revízie programového dokumentu z rokovaní medzi predstaviteľmi Európskej komisie, MDVRR SR, zástupcami miest Bratislava a Košice, ich dopravných podnikov, Železničnej spoločnosti Slovensko a spoočnosti JASPERS, ktorá spolufinancuje projekt Petržalskej električky.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2014
success
error