DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Okrem cyklotrás vybudovalo mesto viac ako 80 cyklostojanov na frekventovaných miestach.

14.09.2014
Pravda

Je síce pravdou, ak Milan Ftáčnik tvrdí, že mesto vybudovalo viac ako 80 cyklostojanov, no nedá sa presne definovať, či všetkých 80 bolo vybudovaných na frekventovaných miestach. V dokumente z 25.9.2014 "Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy" nie je presne spomenuté, koľko cyklostojanov vybudovalo mesto Bratislava, avšak spomína sa tam rozhodnutie z roku 2012 o vybudovaní 100 nových cyklostojanov v roku 2013. (strana 25)

"S osádzaním cyklostojanov označených logom mesta, piktogramom bickyla a značením P začalo mesto už v roku 2011. Vtedy osadili 15 stojanov, napríklad pri Starej tržnici, na Rybnom námestí či pri Medickej záhrade. V roku 2012 pribudli ďalšie štyri stojany - na Hlavnom a Kamennom námestí. Za rok 2013 pribudlo v meste ďalších 98 stojanov. Mnohé z nich sú však umiestnené na námestiach - na Kollárovom, Hurbanovom, Americkom či Dulovom, čo pre cyklistov nie je veľmi výhodné. Cyklisti totiž nejazdia do mesta na to, aby si ich odstavili v centre a potom sa s nákupom či po vybavení si povinností vrátili k bicyklom. Stojany by preto mohli byť osádzané flexibilnejšie, pri vstupoch do obchodov či inštitúcií." (http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/doprava/preco-su-cyklostojany-osadene-na-namestiach-a-nie-pred-obchodmi.html?page_id=322974)

Z toho vyplýva, že od nástupu Milana Fáčnika do funkcie primátora Bratislavy mesto do roku 2013 vybudovalo 117 cyklostojanov.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2014
success
error