DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Bratislava od roku 2011 investovala do rozvoja cyklistickej infraštruktúry viac ako 1,7 mil. eur.

14.09.2014
Nepravda

Nie je pravdou, že by Bratislava investovala až 1,7 milióna eur do cyklistickej infraštruktúry. Suma 1,7 milióna bola plánovaná na roky 2011-2014, no skutočné výdavky v rokoch 2011-2013 boli len 665-tisíc eur a plánované výdavky na rok 2014 sú na úrovni 411-tisíc eur. Spolu aj pri 100 percentnom naplnení rozpočtu na rok 2014 pôjde len o 700-tisíc eur menej. 

V záverečnom účte za rok 2011 sa rozpočet na cyklotrasy neuvádza a výdaje na cyklotrasy neboli uvedené ani v porovnaní so záverečným účtom za rok 2012 na strane 125. Pokiaľ aj cyklotrasy boli realizované, v rozpočte nie sú samostatne vyúčtované.

Záverečný účet z roku 2012 na strane 28 vykazuje bežné a kapitálové výdavky na budovanie cyklotrás vo výške 194 393 eur, hoci rozpočet na rok 2012 na strane 26 činí až 491 tis. eur. Plnenie rozpočtu bolo teda vo výške 39,6%, ako to môžeme vidieť aj v záverečnom účte na strane 115.

V záverečnom účte z roku 2013 na strane 143 vidíme, že kým pôvodný rozpočet pre rok 2013 na budovanie cyklotrás bol 776 tis. eur, skutočnosť výdavkov bola 470 195 eur, čo činí 60-percentné plnenie oproti plánovaným výdajom.

V návrhu rozpočtu pre rok 2014 na strane 30 je na cykloinfraštruktúru vyčlenených 411 tis. eur.

Od roku 2011 do roku 2014 bolo na budovanie cyklotrás v rozpočte hlavného mesta Bratislava vyčlenených 1,678 mil. eur, ale reálne preinvestovaných bolo bez roku 2014 len 664 588 eur. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2014
success
error