DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Ftáčnik

Nestraníci

V roku 2011 zriadená Komisia mesta pre cyklistickú dopravu a v roku 2013 Komisia mesta Bratislava pre verejnú dopravu. Obe komisie sú poradnými orgánmi primátora a majú pravidelné rokovania. Ich členmi sú okrem primátora a odborných pracovníkov magistrátu pre danú oblasť dopravy, poslancov a zástupcov mestských častí aj zástupcovia rôznych občianskych združení či iniciatív, aktívnych v podpore cyklistickej alebo verejnej dopravy.

14.09.2014
Pravda

Na základe dostupných informácií uverejnených na stránke mesta Bratislava hodnotíme tento výrok ako pravdivý. 


Tak, ako tvrdí Milan Ftáčnik, Komisia mesta pre cyklistickú dopravu zriadená v roku 2011 a Komisia mesta Bratislava pre verejnú dopravu  zriadená v roku 2013 sú poradnými orgánmi primátora Bratislavy. Ich hlavnými cieľmi je zvyšovať podiel cyklistickej a verejnej dopravy na celkovom objeme dopravy v Bratislave.

Podľa uvedených informácií v štatúte Komisie mesta pre cyklistickú dopravu: "Členmi komisie sú zástupcovia magistrátu Hlavného mesta, mestských častí, záujmových združení a zoskupení z oblasti cyklistickej dopravy " a štatúte Komisie mesta Bratislava pre verejnú dopravu: " Členmi komisie sú zástupcovia Hlavného mesta SR, ministerstva a ostatných subjektov zabezpečujúcich dopravu a občianskych združení a iniciatív pôsobiacich v oblasti dopravy na území mesta."

Vrámci oboch komisií platí, že zasadnutia zvoláva a vedia primátor hlavného mesta alebo ním poverený zástupca. Takéto zasadnutia sa uskutočňujú spravidla štyrikrát za rok. Oficiálne zdroje v súčastnosti uvádzajú deväť záznamov z rokovaní Komisie verejnej dopravy jeden záznam z rokovania Komisie mesta pre cyklistickú dopravu.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2014
success
error