DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Oprava (tunely pod Bratislavkým hradom, pozn.) v hodnote 1,3 mil. eur, hradená z rozpočtu Dopravného podniku Bratislava a trvajúca od októbra 2012 do apríla 2013 zahŕňala ílovo-cementové injektáže vytvorených dutín, hydroizoláciu klenby chemickou injektážou, opravy prasklín v obmurovke, realizáciu odvodňovacích vrtov a ďalšie opravy.

08.09.2014
Pravda

Oprava tunela pod Bratislavkým hradom sa realizovala podľa zmluvy v termíne od 29. októbra 2012 do 19. apríla 2013 spoločnosťou Slovenské tunely. Zmluva bola podpísaná 26.októbra 2012. Vyčíslená suma podľa zmluvy bola na 1 064 783,63 eur bez DPH. Celková cena opravy vrátane DPH bola však 1 277 740,36 eur, ktorá bola hradená z rozpočtu Dopravného podniku. Táto suma podľa zmluvy zahrňovala prípravné práce, vrty pre ílovo-cementovú injektáž, búranie revíznych šácht, ílovo-cementová injektáž, vrty pre chemickú injektáž, vrty pre pre injektáž rozpínavou zmesou, vyburanie zvodníc, odvodňovacie vrty, zriadenie zvodníc, zriadenie revíznych šácht a vypratanie staveniska. Ako uviedla hovorkyňa DPB Ing. Agáta Staneková, nad rámec sanácie bola opravená aj dažďová kanalizácia BVS na Žižkovej ulici, ktorej priesaky spôsobovali zamokrenie tunelových pásov pri západnom portáli tunela. Súčasne sa realizovala mikroinjektáž obmurovky tunelových pásov pod touto kanalizáciou. Dopravný podnik za sanáciu havarijného stavu celkovo zaplatil v roku 2013 spolu 1 287 530 €. 


Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2014
success
error