DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Ftáčnik

Nestraníci

V roku 2013 sa podarilo mestu získať účelovú dotáciu od Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 1 mil. eur a od vlády SR vo výške 1,38 mil. eur na opravy úsekov ciest, ktoré v iných krajských mestách spravuje VÚC, alebo štát.

08.09.2014
Zavádzajúce

Mesto Bratislava spravuje cesty I. II. a III. triedy, čiže nielen miestne cesty ako iné obce, ale aj cesty, ktoré bežne spravuje Slovenská správa ciest (I. trieda) alebo samosprávne kraje (II. a III.). Špeciálny status má však aj mesto Košice (krajské mesto), ktoré okrem miestnych ciest spravuje aj cesty II. a III. triedy, teda cesty na ktoré dostalo mesto účelovú dotáciu z BSK. Ftáčnik síce uvádza presné sumy dotácií pre mesto Bratislava na opravu ciest od BSK (II. a III. trieda) a od vlády SR (nešpecifikované), no nepresne uvádza, že mesto dostalo dotácie na cesty, ktoré v iných krajských mestách spravuje štát alebo VÚC. Ftáčnik si zamlčaním špecifického statusu krajského mesta Košice neúmerne vylepšuje argumentačnú pozíciu. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci. 

Podľa zoznamu dotácií Bratislavského kraja na rok 2013, ktorý je zverejnený na ich internetovej stránke (.xsl), Bratislava získala od Bratislavského samosprávneho kraja dotáciu 1 milión eur na opravu ciest II. a III. triedy na území Hlavného mesta SR Bratislavy. Zo sumy 1 milión financovanej Bratislavským samosprávnym krajom sa použilo na opravy ciest II. a III. triedy na území Bratislavy 999,9 tisíc eur.

Mesto Bratislava tiež dostala v roku 2013 od vlády 1,385 milióna eur na opravu výtlkov v Bratislave.

Cesty II. a III. triedy spravujú úrady jednotlivých samosprávnych krajov. Výnimkou je nielen Bratislava, ale aj Košice. Cesty I., II. a III. triedy  na území Bratislavy spravuje Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, cesty II. a III. triedy na území mesta Košice zase spravuje Magistrát mesta Košice. 

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2014
success
error