DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Okrem toho, naozaj bude fungovať to tretie sankčné pásmo dlhovej brzdy, ktoré hovorí o zmrazení výdavkovej obálky v týchto oblastiach tovarov a služieb a miezd na 100%

Slovenská ekonomika - 28.04.2014
Pravda

O výsledkoch rokovania Vlády SR z 23.apríla 2014 informovali viaceré zdroje:


"(Hrubý verejný dlh) dosiahol 55,4 % hrubého domáceho produktu, čo znamená prekročenie ďalšieho pásma ústavnej dlhovej brzdy. Povinnosťou vlády je tak už budúci mesiac viazať 3 % výdavkov očistených o niektoré položky a taktiež predložiť budúci rok rozpočet, ktorý nebude počítať s rastom časti výdavkov. Ani v tomto minister financií problém nevidí. Viazanie výdavkov sa podľa neho udeje v polovici mája v objeme zhruba 300 mil. eur, jednotlivé položky sa budú ešte upresňovať."(SITA,23.apríla 2014).  

Podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti: 

5) Ak výška dlhu dosiahne 55 % podielu na hrubom domácom produkte a zároveň nedosiahne 57 % podielu na hrubom domácom produkte, okrem realizácie postupu
podľa odseku 4
c) vláda nesmie predložiť národnej rade taký návrh rozpočtu verejnej správy, ktorý obsahuje medziročný nominálny rast konsolidovaných výdavkov verejnej správy oproti rozpočtu verejnej správy na predchádzajúci rozpočtový rok, okrem výdavkov na správu štátneho dlhu, prostriedkov Európskej únie, prostriedkov štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, odvodov do Európskej únie a okrem výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami. 

Je teda pravdou, že výdavky majú byť úplne zmrazené. 

Dátum zverejnenia analýzy: 27.04.2014
success
error