DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Podľa mojich informácií rozpočtované výdavky (pre samosprávy, pozn.) stúpajú medzi rokom 2013 a 2014 o 170 miliónov eur.

Slovenská ekonomika - 28.04.2014
Pravda

Na základe informácie od riaditeľa tlačového odboru Ministerstva financií Radka Kuruca, ktorý poskytol Demagog.SK oficiálne informácie ministerstva pre výšku výdavkov samospráv v roku 2013 a rozpočtovanú výšku pre rok 2014 považujeme výrok za pravdivý.

Radko Kuruc poskytol Demagog.SK nasledové údaje:
"Vo vzťahu k výdavkom mestá a obce v rámci rozpočtového informačného systému pre územnú samosprávu (RIS.SAM) rozpočtujú na rok 2014 bežné a kapitálové výdavky spolu v sume 3 482 mil. eur, čo je oproti dosiahnutej skutočnosti v roku 2013 na porovnateľnej báze 3 312 mil. eur, (t.j. po vylúčení nerozpočtovaných výdavkov, ktoré sa vykazujú len v skutočnosti) viac o 170 mil. eur. Obce a mestá tak predpokladajú minúť viac finančných prostriedkov v roku 2014 oproti roku 2013 o 170 mil.€."
Podľa portálu rozpocet.sk rozpočtované výdavky pre samosprávy v roku 2014 mali v porovnaní s rokom 2013 klesať, nie stúpať. Ak sa pozrieme na prehľad príjmov a výdavkov samospráv pre roky 2013 a 2014, pozorujeme nasledovné údaje:

Výdavky obcí spolu (v tis. €)

2011

3 743 262

2012

3 603 288

2013

3 641 253

2014

3 564 009


Čo sa týka vyšších územných celkov, rozpočtované výdavky medzi rokmi 2013 a 2014 síce stúpli, ale iba o 23 301 tis. eur:

    Výdavky VÚC  (v tis. €)  
   2011  1 113 718
   2012  1 104 264
   2013  1 067 139
   2014     1 090 440

(odôvodnenie výroku bolo doplnené 3.5.2014 a pravdivostná hodnota zmenená z nepravdivého na pravdivý).

Dátum zverejnenia analýzy: 27.04.2014
success
error