DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Napríklad štátne finančné aktíva, čo je niečo ako pokladnička štátu. Keď ste odchádzali, tak na Silvestra tam bolo 150 miliónov eur, dneska je tam vyše miliardy eur.

Slovenská ekonomika - 28.04.2014
Pravda

Podľa informácií zo stránky rozpocet.sk
Štátne finančné aktíva sú peňažné prostriedky štátu vytvorené z výsledkov hospodárenia štátneho rozpočtu z minulých rokov, peňažné prostriedky štátu zo splácania istín poskytnutých návratných finančných výpomocí a úverov a pôžičiek, majetkové účasti štátu, cenné papiere vo vlastníctve štátu, pohľadávky štátu z poskytnutých návratných finančných výpomocí a úverov a pôžičiek.
Evidenciu, analýzu, účtovanie, riadenie, nakladanie a kontrolu, t.j. správu štátnych finančných aktív a pasív vykonáva hlavne Ministerstvo financií SR.

Finančné operácie so štátnymi finančnými aktívami nie sú súčasťou príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu. Z hľadiska finančného objemu medzi najdôležitejšie príjmové operácie štátnych finančných aktív tvoria transakcie z Fondu národného majetku.


Je pravdou, že v rozpočte na rok 2014 je schválených 1 434 205 000 eur príjmov, zatiaľ čo výdavky sú naplánované v hodnote 1 075 979 900 eur .V roku 2011 to bolo 378 691 000 eur príjmov a 303 070 000 eur výdavkov.


Riaditeľ tlačového oddelenia Ministerstva financií, Radko Kuruc, poskytol tímu demagog.sk informácie o stavoch ŠFA podľa Štátneho záverečného účtu SR


údaje zo Štátneho záverečného účtu:

k 31.12.

2010

2011

2012

2013

stav na účtoch ŠFA

161,9

151,8

372,7

1023,1

 


(doplnené 2.5.2014 so zmenou hodnotenia výroku na pravdivý)Dátum zverejnenia analýzy: 27.04.2014
success
error