DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Sú to proste choroby našej krajiny, našej administratívy, nášho spôsobu verejného obstarávania, potom následných opráv, ktoré sa odzrkadľujú v korekciách. Viem, že korekcie sme platili aj minulý rok a sú zahrnuté v tomto deficite.

Slovenská ekonomika - 28.04.2014
Pravda

Je pravdou, že Slovenská republika, najmä z dôvodu pochybení pri verejných obstarávaniach, bude musieť preplácať niektoré zdroje získané prostredníctvom eurofondov. Tieto korekcie sa majú vykryť formou úpravy výdavkov v rozpočte tak, aby dlh nebol negatívne ovplyvnený. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Správy o priebežnom plnení štátneho rozpočtu, zverejňované na stránke Ministerstva financií, neinformujú osobitne o výdavkoch na také segmenty, ako sú korekcie za pochybenia pri čerpaní eurofondov. 
Z medializovaných informácií už zo septembra 2013 je však zrejmé, že takéto korekcie existujú:
"Podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny, ktorý zodpovedá aj za prípravu a využívanie finančných prostriedkov Európskej únie (EÚ), predpokladá, že korekcie môžu dosiahnuť od 30 miliónov do 70 miliónov eur, alebo až 100 miliónov eur. Peniaze na projekty s korekciami, ktoré mala uhradiť únia, bude musieť štát zaplatiť zo svojho rozpočtu, ale európske zdroje sa budú môcť použiť na iné projekty." 
V decembri 2013 sa rozšírili správy, že táto suma môže byť ešte vyššia: "Suma eurofondov, ktorú nám Európska komisia nepreplatí, môže byť vyššia ako 183 miliónov eur, o ktorej hovoril tento týždeň (v decembri 2013, pozn.) podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny. V tomto prípade ide o takzvanú plošnú korekciu. Vypočítala sa ako desať percent z hodnoty potenciálne chybných projektov. Brusel nám vyčítal krátke lehoty, ktoré mali súťažiaci v tendroch a označil ich za systémovú chybu. Slovensko zaplatí tieto peniaze z rozpočtu, potom ich chce vymáhať od obstarávateľov, ktorí pochybili." 
Podľa novších údajov z 6. apríla 2014, "kontroly využívania finančných prostriedkov Európskej únie (EÚ) v druhom polroku minulého roka zistili nezrovnalosti vo verejnom obstarávaní pri 84 projektoch v hodnote 22,93 mil. eur. Uvedené údaje sa týkajú hlavných jedenástich operačných programov v rámci Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 až 2013. (...) Možná finančná korekcia za chybné verejné obstarávania sa podľa správy pohybuje v rozmedzí 5 až 10 % a môže dosiahnuť najviac 35,51 tis. eur. Na základe certifikačných overovaní vykonaných v predchádzajúcom období a nových identifikovaných nedostatkov boli v druhom polroku vlaňajška udelené finančné korekcie v celkovej výške 2,09 mil. eur."

Pokiaľ ide o zahrnutie výdavkov za korekcie do deficitu, podľa informácie ministerstva ešte z roku 2013 bola táto suma vykrytá znížením výdavkov v rozpočte tak, aby deficit nepresiahol 3 percentá HDP: 
 "S týmito výdavkami počítame. V tomto roku by mal byť deficit verejných financií pod troma percentami hrubého domáceho produktu,“ odkázal Kuruc. Rezort tvrdí, že to v rozpočte vykryl znížením výdavkov".

Dátum zverejnenia analýzy: 27.04.2014
success
error