DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

My sme urobili opatrenia v objeme 1,5 miliardy eur. To je vyše 2% hrubého domáceho produktu.

Slovenská ekonomika - 28.04.2014
Pravda

Program stability a rastu na roky 2014-2017, prijatý vládou 23. apríla 2014, uvádza nasledovné (s. 29-30):

"V rozpočte verejnej správy bola na rok 2013 stanovená cieľová hodnota deficitu verejnej správy vo výške 2,94 % HDP. Notifikované údaje za rok 2013 sú lepšie, vo výške 2,77 % HDP. Pri kvantifikácii konsolidačných opatrení, ktoré k tomuto výsledku viedli, sa vychádzalo z vývoja verejných financií za predpokladu nezmenených politík, pričom východiskovým rokom bola skutočnosť 2012. Za predpokladu nezmenených politík by bol deficit verejnej správy dosiahol v roku 2013 hodnotu 4,9 % HDP. Rozdiel medzi úrovňou za predpokladu nezmenených politík a notifikovanou skutočnosťou za rok 2013 predstavuje 2,2 % HDP, čo vymedzuje rozsah opatrení prijatých na splnenie rozpočtového cieľa."

Výška opatrení je podľa rovnakého dokumentu vyčíslená na 1,557 miliardy eur (tabuľka 15).

(overenie výroku bolo doplnené 6.5.2014 a pravdivostná hodnota výroka bola zmenená z "neoveriteľného" na "pravdivý").

Dátum zverejnenia analýzy: 27.04.2014
success
error