DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

A dnes keď sú doručené výsledky (strukturalneho deficitu, pozn.) a máme aj rozhodcu, ktorý o tom môže hovoriť, to je Fiškálna rada a Európska komisia.(...) Tento štrukturálny deficit klesol v roku 2013 z úrovne skoro 4%, 3,8% podľa našich údajov, na 1,9%. Pod 2%.

Slovenská ekonomika - 28.04.2014
Pravda

Sledovanie vývoja ekonomickej situácie krajín má skutočne pod dohľadom Európska komisia a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (Fiškálna rada).

Podľa článku na sme.sk z decembra 2011, 
"Štrukturálny sa od deficitu verejných financií líši tým, že je očistený o jednorazové či cyklické vplyvy. Inak povedané, hovorí o rozdiele medzi príjmami a výdavkami štátu pri predpoklade, že ekonomika rastie prirodzene svojim možnostiam.
O výške štrukturálneho deficitu tak svojou politikou rozhoduje vláda. Ak sa rozhodne zvýšiť sociálne dávky, štrukturálny deficit stúpne. U nás medzi normálnym a štrukturálnym deficitom v posledných rokoch nie je veľký rozdiel.

Náš fiškálny deficit/štrukturálny deficit (v % HDP)

Rok 2008   2,3  /   4,5
Rok 2009   8,0  /  7,9
Rok 2010   7,8  /  7,5
Odhad 2011   4,9 /   4,9
Odhad 2012   4,6 /  4,2
Zdroj: ministerstvo financií, IFP" 

Podľa dokumentu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z apríla 2014, (.pdf, s.3) "Štrukturálny deficit vykázaný v metodike Európskej komisie je podľa odhadov na úrovni 3 % HDP." zatiaľ čo  "Ministerstvo financií SR zverejnilo štrukturálny deficit v roku 2013 vo výške 1,9 % HDP. Rozdiel voči odhadu RRZ (1,1 p. b.) spočíva v odlišnom odhade cyklickej zložky (0,6 p. b.) a sume jednorazových vplyvov (0,4 p. b.)."

Je teda pravdou, že podľa údajov Ministerstva financií dosiahol štrukturálny deficit za rok 2013 hodnotu 1,9% a klesal z hodnôt vyše 4 % HDP, hoci tento údaj sa nezhoduje s údajom Európskej komisie. 

Dátum zverejnenia analýzy: 27.04.2014
success
error