DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Rok 2013, vyhodnotenie roku 2013 je spojené so zásadným znížením takzvaného štrukturálneho deficitu, ktorého mala opozícia, aj škodoradostná odborná verejnosť plné ústa práve v decembri roku 2013, keď sa schvaľoval rozpočet na tento rok.

Slovenská ekonomika - 28.04.2014
Pravda

Je pravda, že vybrané inštitúcie z radov odbornej verejnosti, napríklad Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, kritizovali nárast štrukturálneho deficitu. Podľa dostupných zdrojov štrukturálny deficit skutočne v roku 2013 klesal (mieru zásadnosti poklesu neposudzujeme), ako to hovorí Kažimír, a preto jeho výrok hodnotíme ako pravdivý.

Koncom roka 2013 bolo zverejnené kritické stanovisko Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (pozri tiež tu. Podľa tejto inštitúcie, "schválený rozpočet verejnej správy na roky 2014 až 2016 zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií z dôvodu zvýšenia štrukturálneho deficitu. Samotný cieľ pre rok 2014 je dosiahnuteľný, avšak len za predpokladu naplnenia príjmov z jednorazových opatrení. (...) Štrukturálny deficit sa predpokladá na úrovni 4,0 % HDP.
Ivan Šramko, predseda fiškálnej rady, skonštatoval, že "návrh rozpočtu na rok 2014 zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií a obsahuje riziká pre dosiahnutie strednodobého cieľa v podobe štrukturálneho deficitu 0,5 % v roku 2017. Rozpočet je postavený najmä na jednorazových a dočasných opatreniach, ktorých vplyv v strednodobom horizonte pominie a bude potrebné ich nahradiť štrukturálnymi opatreniami." 

Prognózy Európskej komisie uvádzajú (.pdf, str. 97) nasledovné hodnoty štrukturálneho deficitu pre SR:
Rok 2010 
 2011 
 2012 
 2013 
 2014 
 2015 
Štrukturálny deficit ako percento z HDP
 -7,3
 -4,9
 -3,9
 -2,3
 -2,5
 -2,5

Je teda pravdou, že viacerí odborníci v čase schvaľovania rozpočtu na rok 2014 kritizovali riziká spojené so štrukturálnym deficitom. 

Dátum zverejnenia analýzy: 27.04.2014
success
error