DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

A Slovensko patrilo medzi krajiny, ktoré upozorňovali na to, že nie je dobré meniť metodiku počas jednej hry, počas jedného roka. V podstate nám sa stane, že rok 2013 bude vyhodnocovaný dvoma rôznymi spôsobmi.

Slovenská ekonomika - 28.04.2014
Neoveriteľné

Je pravda, že metodika vykazovania deficitu verejných financií pre Eurostat sa má meniť v priebehu roka 2014 a je možné, že rok 2013 bude hodnotený podľa dvoch metodík, v ktorých by sa výsledok Slovenska mohol výrazne líšiť. Nepodarilo sa však nájsť informácie o tom, že by Slovensko alebo iné krajiny v minulosti upozorňovali na tento fakt. 

Pôvodná metodika vykazovania deficitu verejných financií Eurostatu ESA95 ešte z roku 1995 sa má nahradiť novou práve v priebehu tohto roka. Podľa medializovaných informácií "Pôvodná metodika ešte z roku 1995 sa má nahradiť novou práve v priebehu tohto roka. Podľa medializovaných informácií nový spôsob účtovania hospodárenia štátu neuzná niektoré položky, ktorými znižovala súčasná slovenská vláda deficit, napríklad presun peňazí z druhého dôchodkového piliera do Sociálnej poisťovne.To by mohlo ohroziť dosiahnutie cieľa stlačiť schodok pod 3 percentá HDP." (TASR)

Na jeseň má Eurostat posudzovať deficity práve podľa novej metodiky. Kažimír tvrdí, že má prísľub od ministrov financií EÚ, že ak bude hospodárenie štátu pri aprílovom hodnotení s deficitom pod troma percentami a vývoj bude udržateľný, zohľadní sa to pri vyradení krajiny z procedúry nadmerného deficitu napriek novej metodike.
 "Dohodli sme sa, že pre účely posudzovania procedúry nadmerného deficitu sa bude rok 2013 hodnotiť na základe metodiky ESA95, ktorá bude notifikovaná v apríli tohto roka. Ak Eurostat potvrdí náš deficit pod 3 percentá a zhodnotí naše hospodárenie ako udržateľné, budeme vyradený (sic) z procedúry nadmerného deficitu, bez ohľadu na to, čo povie jesenná notifikácia," uviedol Kažimír na tlačovej konferencii venovanej novej daňovej prognóze. Z toho vyplýva, že hospodárenie štátu za rok 2013 môže byť hodnotený dvoma spôsobmi, starou i novou metodikou.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.04.2014
success
error