DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anna Záborská

Kresťanská únia (klub OĽaNO)

A môžem vám povedať, že väčšina tých správ, ktoré tam boli prijaté ... to najnižšie číslo bolo možno 75% alebo 80% všetkých členov, pretože som sa snažila hľadať témy, ktoré tie ženy spájajú ... (hovorí o správach prijatých vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť v čase jej predsedníctva, teda v rokoch 2004-2009, pozn.)

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 15.04.2014
Pravda

Anna Záborská hovorí o období, keď bola predsedníčkou Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, teda v rokoch 2004 - 2009. Je pravda, že väčšina správ, ktoré Výbor prijal, bola schválená väčšinou rovnej 75% alebo viac.

Z celkovo 33 prijatých správ bolo 27 schválených v pomere 75% hlasov a viac. Vyplýva to z údajov o miere konsenzuálnosti hlasovania vo výbore v rokoch 2004 - 2009. K tomuto údaju sa možno dopracovať analýzou hlasovania v 33 správach, ktoré boli prijaté v tomto výbore (prístupné sú cez databázu plenárnych zasadnutí). 
Z uvedenej analýzy tiež vyplýva, že v priemere viac ako 89% členiek a členov Výboru hlasovalo za prijatie iniciatívnych správ v skúmanom období.

Nasledujúca tabuľka uvádza výsledky hlasovaní pre jednotlivé správy a mieru konsenzuálnosti ich prijatia: 
POZN.: Miera konsenzuálnosti hlasovania je vypočítaná ako podiel hlasov ZA z celkového počtu hlasov (ZA, PROTI, NEHLASOVAL/A)

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2014
success
error