DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anna Záborská

Kresťanská únia (klub OĽaNO)

Máme stratégiu do roku 2020, ktorá hovorí o tom, že 75% žien a mužov vo veku od 24 do 65 rokov by mali byť v pracovnom pomere.

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 09.04.2014
Nepravda

Jeden zo základných cieľov stratégie Európa 2020 je zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov na 75%. Anna Záborská teda správne uvádza percento, na ktoré by sa mala zvýšiť zamestnanosť, avšak nepresne uvádza vekové rozmedzie, a to na spodnej aj hornej hranici. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2014
success
error