DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anna Záborská

Kresťanská únia (klub OĽaNO)

Táto správa (Zuber, pozn.) zašla príliš ďaleko. ... ale táto správa hovorila o tom, že materstvo je hendikepom ženy, že ženy, ktoré sa rozhodnú pre materstvo, tak je to niečo čo im bráni v ich profesionálnom rozvoji. A toto nemohli proste prijať ani kolegovia, ktorí za normálnych okolností nie sú nejakí ani dokonca z kresťansko-demokratickej frakcie aj z frakcie Európskej ľudovej strany, proti tomu hlasovali česká ODS alebo britskí konzervatívci ...

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 09.04.2014
Pravda

Anna Záborská síce doslovne necituje Správu o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2012, avšak jej parafrázovanie je v súlade s obsahom Správy. Navyše za najpodstatnejší fakt pre argument A. Záborskej považujeme to, že proti Správe naozaj hlasovali poslanci ODS a britskí konzervatívci, tak ako to uvádza poslankyňa.

Správa portugalskej europoslankyne Ines Cristiny Zuber vznikla ako pravidelná správa o rovnosti mužov a žien v Európskej únii, konkrétne za rok 2012. Rozhodujúce hlasovanie o nej sa uskutočnilo 11. marca 2014. Protokol z hlasovania na str. 86-87 uvádza konečný výsledok 289 hlasov za a 298 proti, čo zodpovedá informáciám z médií. Z prehľadu hlasovaní vyplýva, že drvivá väčšina poslankýň a poslancov zo skupiny ECR (Európski konzervatívci a reformisti), kam patria poslanci českej ODS aj britskí konzervatívci, hlasovali proti. 

V Správe sa síce nepíše priamo o "hendikepe" a "profesionálnom rozvoji", tak ako uvádza A. Záborská, avšak píše sa v nej o "prekážke zamestnanosti" a "kariérnych vyhliadok žien". Toto možno hodnotiť ako prijateľné parafrázovanie.

Citácia zo Správy (str. 9), na ktoré zrejme poukazovala A. Záborská:  "keďže podľa Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok viac ako šesť miliónov žien v Európe tvrdí, že pre rodinné povinnosti nemôžu pracovať na plný pracovný čas; keďže táto úloha opatrovateľky je často 
prekážkou zamestnanosti a kariérnych vyhliadok žien"

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2014
success
error