DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anna Záborská

Kresťanská únia (klub OĽaNO)

A ja sama som v tom období robila dve správy, ako predsedníčka Výboru (Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, pozn.) o rovnosti žien a mužov. A obidve tieto správy boli v parlamente prijaté.

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 09.04.2014
Pravda

Anna Záborská bola predsedníčkou Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (predtým Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví) od 27.7.2004 do 13.7.2009. Vo svojom profile má pre funkčné obdobie rokov 2004-2009 zaevidované štyri správy:

Všetky štyri správy boli prijaté v pléne Európskeho parlamentu (pozri komuniké 1, 2, 3 a 4). Pri dvoch z uvedených správ z názvu vyplýva, že sa zaoberajú problematikou rovnosti žien a mužov (správy týkajúce sa rovnosti v rámci výborov, resp. delegácií Európskeho parlamentu). Tematicky ani ostatné dve správy nemajú od tejto témy ďaleko. Keďže Anna Záborská pravdepodobne citovala podľa názvov správ, hodnotíme jej výrok ako pravdivý.  Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2014
success
error