DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anna Záborská

Kresťanská únia (klub OĽaNO)

Ja som 5 rokov bola predsedníčkou Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a ešte v žiadnom volebnom období nebolo prijatých toľko správ v tomto výbore ako práve keď som predsedala Výboru.

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 09.04.2014
Nepravda

V aktuálnom volebnom období prijal Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť už 39 správ, čo je o šesť viac ako tomu bolo v čase keď bola Anna Záborská jeho predsedníčkou. Jej výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. 

Anna Záborská bola skutočne predsedníčkou Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (predtým Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví) päť rokov, konkrétne od 27.7.2004 do 13.7.2009. V tomto období výbor podľa databázy Európskeho parlamentu prijal 33 tzv. iniciatívnych správ (všetky správy prijaté vo výbore sa dostávajú do pléna, preto je vyhľadávanie možné cez databázu pléna). Databáza poskytuje štatistiky počtu prijatých správ pre dve volebné obdobia pred pôsobením Anny Záborskej a pre súčasné volebné obdobie. Výsledky ukazuje nasledujúca tabuľka.

Volebné obdobie

Počet prijatých správ

1994 – 1999

8

1999 – 2004

26

2004 – 2009

33

2009 – 2014 (do 10.4.)

39


Ako vyplýva z tabuľky, v súčasnom volebnom období, ktoré ešte nie je na konci, Výbor prijal o šesť správ viac než za pôsobenia A. Záborskej v rokoch 2004 - 2009. 

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2014
success
error