DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anna Záborská

Kresťanská únia (klub OĽaNO)

A preto sa väčšina parlamentu dohodla, že podporí alternatívnu rezolúciu, ktorú pripravila Európska ľudová strana a podporila ju politická skupina EFD. Kde cituje konferenciu z Pekingu, čiže priznáva sa k záverom Pekinskej konferencie, hovorí o rešpektovaní sexuálneho a reprodukčného zdravia žien alebo ochrany, ale hovorí, že táto politika je politikou, ktorú majú robiť členské štáty. A to bola veľmi krátka päť bodová alternatívna rezolúcia, kde zahlasovala väčšina. (hovorí, že to bola alternatíva k neprijatiu Správy Estrela, pozn.)

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 09.04.2014
Pravda

Anna Záborská správne uvádza všetky údaje, istý nesúlad sme zistili len v súvislosti s tvrdením, že to bola "pať bodová alternatívna rezolúcia". Z pohľadu celkového kontextu výroku, je však táto otázka najmenej podstatná, a preto výrok hodnotíme ako pravdivý.

Na základe hlasovania v EP z 10. decembra 2013 o Správe o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a súvisiacich právach došlo k prijatiu alternatívneho návrhu uznesenia.
Tento alternatívny návrh bol predložený dvoma parlamentnými skupinami, a to Európskymi ľudovcami (EPP) a Európskymi konzervatívcami a reformistami (ECR). Hlasovania sa zúčastnila väčšina poslancov (celkový počet je 765) pričom 334 z nich hlasovalo za prijatie návrhu a 327 z nich proti prijatiu návrhu. Podľa tlačovej správy EP z plenárneho zasadnutia sa 35 poslancov zdržalo hlasovania. Politická skupina Európskej slobody a demokracie (EDF) podala iný rozsiahlejší alternatívny návrh, ktorý však nebol schválený.

Možno tiež potvrdiť, že prijatý návrh berie do úvahy výsledky prijaté na konferencii v Pekingu v roku 1995. V návrhu sa píše: "Európsky parlament so zreteľom a na akčný program prijatý na svetovej konferencii o ženách, ktorá sa konala v roku 1995 v Pekingu"

Pôvodné znenie alternatívneho návrhu malo päť bodov, avšak v konečnej prijatej podobe, pribudli ešte ďalšie dva body.


Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2014
success
error