DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anna Záborská

Kresťanská únia (klub OĽaNO)

Treba povedať, že o tejto správe sa nehlasovalo (Estrela, pozn.)

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 09.04.2014
Pravda

Celý proces prijímania správy Estrela trval niekoľko mesiacov, a síce sa o ňom viackrát rokovalo a hlasovalo vo výbore pre Práva žien a rodovú rovnosť alebo v pléne parlamentu, napokon ku konečnému hlasovaniu kde by bola správa prijatá alebo odmietnutá nedošlo. Keďže bola prijatá tzv. alternatívna rezolúcia, čím sa podľa Rokovacieho poriadku EP (článok 48 odsek 2 a článok 157 odsek 4) pôvodný návrh nahrádza alternatívnym a o pôvodnom sa už nehlasuje. Z kontextu diskusie vyplýva, že Anna Záborská hovorila o takomto "konečnom hlasovaní", preto výrok hodnotíme ako pravdivý.


Správa Estrela je venovaná sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a súvisiacim právam, ktorej spravodajkyňov bola portugalská europoslankyňa Edite Estrela, ktorá je zároveň podpredsedom Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť.

Celý proces sa začal 14. marca 2013, kedy Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vydal správu Estrela a postúpil oznámenie Európskemu Parlamentu. Následne sa o správe hlasovalo v rámci tohto výboru. Predloženiu správy EP predchádzalo predloženie dodatkov europoslancov a návrhov z Výboru pre rozvoj.

K predloženiu správy EP došlo 26. septembra 2013. O necelý mesiac neskôr 21. októbra 2013 sa o správe rokovalo a o deň neskôr vyšli výsledky hlasovania v EP o schválení správy negatívne."Hlasovaním bolo 351 za, 319 proti, 18 sa zdržali hlasovania. Parlament schválil žiadosť o vrátenie veci."

Tým došlo k opätovnému vráteniu správy Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, kde malo dôjsť k úpravám textu. Vo Výbore prebehlo opäť hlasovanie a 3. decembra 2013 bol návrh znova postúpený EP.

Ten vydal svoje rozhodnutie 10 decembra 2013. Počas prvého hlasovania v EP došlo k zamietnutiu návrhu v pléne a mal byť prepracovaný. Tento krát však došlo k prijatiu alternatívneho návrhu, čo podľa rokovacieho poriadku znamená, že o pôvodnom návrhu sa už nebude rokovať.

Za prijatie alternatívneho návrhu hlasovalo 334 poslancov, 327 bolo proti a 35 poslancov sa zdržalo hlasovania. Alternatívne uznesenia boli vypracované Európskymi ľudovcami (PPE) a druhé skupinou Európy slobody a demokracie (EFD). Došlo k schváleniu uznesenia vypracovaného Európskymi ľudovcami.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2014
success
error