DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anna Záborská

Kresťanská únia (klub OĽaNO)

Sú to iniciatívne správy. Čiže sú to správy, ktoré podobne ako iné rezolúcie a deklarácie nemajú legislatívny dopad. ... Ale tieto správy skôr slúžia ako námety do ďalšej diskusie ako určité rešerše existujúcich dokumentov alebo výskumov. (hovorí o správach ako napr. Estrela a Lunacek, pozn.)

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 09.04.2014
Pravda

Správa Estrela sa považuje za nelegislatívne uznesenie, ktoré rozoberá sexuálne a reprodukčné zdravie. Správy podobného typu majú za úlohu upozorniť na daný problém, varovať pred prípadnými dôsledkami a odporúčať riešenia. Keďže tieto správy len podporujú diskusiu o určitej problematickej oblasti, nemajú žiadny legislatívny dopad. 

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2014
success
error