DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Keď sa rozprávalo o problémoch justície aj s odborníkmi, aj medzi sudcami, nikdy neležal na stole problém, aby prezident nemenoval troch členov Súdnej rady.(...) Nikdy nebola téma, že by bolo dobré, aby minister spravodlivosti bol v Súdnej rade.

Justicné reformy - 07.04.2014
Pravda

Podľa dostupných informácií sa pred vládou navrhnutými zmenami v súdnictve z roku 2014, v rámci diskusie o súdnictve skutočne nepreberal problém menovania členov Súdnej rady prezidentom. V januári 2011 predseda Súdnej rady Štefan Harabin kritizoval zásahy vlády do zloženia Súdnej rady, no o otázke členov menovaných prezidentom sa nezmieňoval. Bývalá členka Súdnej rady SR, Ľudmila Babjaková v novembri 2011 tiež kritizovala zloženie Rady a menovanie jej členov vládou SR, no priznala, že parlament a prezident by mohli mať iné postavenie vďaka tomu, že sú priamo volení občanmi. O možnej prítomnosti ministra spravodlivosti v Súdnej rade sa podľa verejne dostupných informácií nediskutovalo. 

Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 06.04.2014
success
error