DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Poliačik

toho času nepolitik

napríklad pár, ktorý nie je zosobášený a jeden z partnerov ochorie, jeho partner nemôže čerpať OČR, to znamená, nemôže ostať doma a starať sa o druhého partnera, ktorý je v rodine.

Ústavná ochrana rodiny - 24.02.2014
Pravda

Výrok Martina Poliačika sa opiera o paragraf 39 Zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení:

§ 39
Podmienky nároku na ošetrovné

(1) Poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne
a) ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou


V prípade nezosobášeného páru, ak sa jeden z partnerov stará o druhého, ktorého zdravotný stav nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, zákon neumožňuje uplatniť si nárok na ošetrovné. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.02.2014
success
error