DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Poliačik

toho času nepolitik

Mali sme ratifikovať dohovo o ochrane detí pred sexuálnym zneužívaním, takzvaný lanzorocký dohovor a dohovor o odstránení násilia na ženách a domáceho násilia a boj proti nemu, takzvaný istanbulský dohovor. Práve vďaka odporu zo strany niektorých predstaviteľov aj KDH, aj OĽaNO boli pozastavené, bol pozastavený proces ratifikácie týchto dohovor na Slovensku.

Ústavná ochrana rodiny - 24.02.2014
Neoveriteľné

Lanzarotský dohovor z roku 2007 je dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním:  requires criminalisation of all kinds of sexual offences against children. It sets out that states in Europe and beyond shall adopt specific legislation and take measures to prevent sexual violence, to protect child victims and to prosecute perpetrators.

Istanbulský dohovor z roku 2011 je dohovorom o odstránení násilia voči ženám a domácemu násiliu a boja proti nemu. Ratifikácia dohovoru bola pozastavená na základe žiadosti ministra spravodlivosti Tomáša Boreca (SMER-SD). Tomuto rozhodnutiu predchádzal list Fóra pre verejné otázky, ktoré podporilo 105 inštitúcií (.pdf) mimovládneho, neziskového, cirkevného a podnikateľského prostredia na Slovensku. 
Nepodarilo sa však zistiť, ktorí predstavitelia KDH alebo OĽaNO mali svojím odporom prispieť ku pozastaveniu ratifikácie týchto dohovorov na Slovensku. Preto výrok hodnotíme ako neoveriteľný. 

Dátum zverejnenia analýzy: 23.02.2014
success
error