DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Poliačik

toho času nepolitik

V minuloročnom výskume Inštitútu pre výskum práce a rodiny 36% detí vo veku ôsmakov a deviatakov potvrdilo, že sú vystavené nejakej forme násilia. 7% detí hovorilo o sexuálnom zneužívaní a podozrenie za zanedbávania výchovy bolo zaznamenané u viac ako 9%. V inom prieskume 54% dospelej populácie vyhlásilo, že násilie páchané na deťoch je rozšírený fenomén dosť alebo veľmi rozšírený fenomén.

Ústavná ochrana rodiny - 24.02.2014
Pravda

Poslanec Poliačik presne cituje údaje dvoch výskumov Inštitútu pre výskum práce a rodiny.
Výskum "Prevalencia násilia páchaného na deťoch vo verejnej mienke na Slovensku" (.pdf, s. 6) skutočne uvádza, že 54% dospelej populácie považuje násilie na deťoch za veľmi alebo dosť rozšírený fenomén.
Vo výskume "PREVALENCIA NÁSILIA PÁCHANEHO NA DEŤOCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE", (.pdf, s.2), sa uvádza, že 9 % detí sa zmienilo o zanedbávaní zo strany rodičov, 7% o sexuálnom zneužívaní a až 36%  detí vo veku ôsmakov a deviatakov "má vo svojom živote v rôznom čase, veku, miere a frekvencii skúsenosť s násilím". 

Dátum zverejnenia analýzy: 23.02.2014
success
error