DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Poliačik

Nestraníci

Keď sa pozrieme na to, že ako sa vyvíjali ostatné krajiny, jednak platí, že tie krajiny, ktoré ustanovili ako keby výnimočnosť vzťahu muža a ženy v manželstve vo svojich ústavách, ani im nestúpla pôrodnosť, ani sa neznížila nejakým zásadným spôsobom rozvodovosť.

Ústavná ochrana rodiny - 24.02.2014
Pravda

Väčšina z krajín, ktoré prijali do Ústavy definíciu manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy, tak urobila v nedávnom období a preto zatiaľ nie je možné vyvodiť jednoznačný záver o dôsledkoch týchto zmien. Jediné dve európske krajiny, ktoré majú takto zadefinované manželstvo už dlhšie, sú Poľsko (od roku 1997) a Lotyšsko (od roku 2006). Vývoj rozvodovosti a pôrodnosti v týchto krajinách potvrdzuje výrok Martina Poliačika. 

Demagog.SK neoveruje či ústavná ochrana manželstva muža a ženy má vplyv na vývoj rozvodovosti a pôrodnosti.

V súčasnosti má podobnú ústavnú definíciu manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy 6 štátov EÚ:

Poľsko - od 1997
Lotyšsko - od 2006
Litva - od 2012
Chorvátsko - od 2013
Maďarsko - od 2013
Bulharsko - nezistené, ide o článok 46 ústavy

Dlhodobý vývoj rozvodovosti a pôrodnosti v uvedených štátoch podľa Eurostatu:

Rozvodovosť

Rozvodovosť v Poľsku od deväťdesiatych rokov do dnešného dňa výrazne stúpa: počet rozvodov bol 27 891 v roku 1993, 42 770 v roku 2000, a až 64 432 v roku 2012. Od roku 1997, kedy bola prijatá ústavná ochrana manželstva ako zväzok jedného muža a jednej ženy, sa tento trend nijako nezmenil.

V Lotyšsku je od polovice deväťdesiatych rokov počet rozvodov pomerne ustálený, s miernou medziročnou fluktuáciou: v roku 1995 ich bolo 7821, v roku 2000 bolo 6134 rozvodov a v roku 2012 ich bolo 7311. Po roku 2006 teda 
 nebolo zaznamenané výrazné zníženie. 

Počet živo narodených detí v Poľsku sa od polovice deväťdesiatych rokov až do roku 2012 pohyboval okolo 400 000. V roku 1993 sa narodilo 494 310 detí, v roku 2000 ich bolo 378 348 a v roku 2012 to bolo 386 257 detí. Od roku 1997 teda pôrodnosť nestúpla. 

V Lotyšsku sa počet pôrodov za posledné desaťročie pohybuje okolo 20 000, s miernymi nepravidelnými výkyvmi. Od roku 2006 výrazne nestúpla: po miernom náraste medzi rokmi 2005 a 2009 opäť klesla. Počet živo narodených detí v roku 2011 (18 825) bol nižší než v roku 2001 (19 726). 


Údaje o počte pôrodov v Poľsku medzi rokmi 1970 a 2006 sa nachádzajú na stránkach Poľského štatistického úradu (odkaz "Births in 1970-2006", .xls).


20012002200320042005
2006
200720082009201020112012
Poľsko
368205 353765 351072 3561131 364383 
374244 387873 414499 417589 413300 388416 386257 
Litva31185295412997729769
2951029606300203153632165306763026830459
Lotyšsko197262012721151205512187922871239582439722044197811882519897
Chorvátsko 40993400943966840307424924144641910437534457743361
4119741771
Maďarsko970479680494647
951379749699871976139914996442903358804990269
Bulharsko681806649967359
69886710757397875349
777128095675513
70846
69121


Dátum zverejnenia analýzy: 23.02.2014
success
error