DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Poliačik

toho času nepolitik

Keď sa pozrieme na to, že ako sa vyvíjali ostatné krajiny, jednak platí, že tie krajiny, ktoré ustanovili ako keby výnimočnosť vzťahu muža a ženy v manželstve vo svojich ústavách, ani im nestúpla pôrodnosť, ani sa neznížila nejakým zásadným spôsobom rozvodovosť.

Ústavná ochrana rodiny - 24.02.2014
Pravda

Väčšina z krajín, ktoré prijali do Ústavy definíciu manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy, tak urobila v nedávnom období a preto zatiaľ nie je možné vyvodiť jednoznačný záver o dôsledkoch týchto zmien. Jediné dve európske krajiny, ktoré majú takto zadefinované manželstvo už dlhšie, sú Poľsko (od roku 1997) a Lotyšsko (od roku 2006). Vývoj rozvodovosti a pôrodnosti v týchto krajinách potvrdzuje výrok Martina Poliačika. 

Demagog.SK neoveruje či ústavná ochrana manželstva muža a ženy má vplyv na vývoj rozvodovosti a pôrodnosti.

V súčasnosti má podobnú ústavnú definíciu manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy 6 štátov EÚ:

Poľsko - od 1997
Lotyšsko - od 2006
Litva - od 2012
Chorvátsko - od 2013
Maďarsko - od 2013
Bulharsko - nezistené, ide o článok 46 ústavy

Dlhodobý vývoj rozvodovosti a pôrodnosti v uvedených štátoch podľa Eurostatu:

Rozvodovosť

Rozvodovosť v Poľsku od deväťdesiatych rokov do dnešného dňa výrazne stúpa: počet rozvodov bol 27 891 v roku 1993, 42 770 v roku 2000, a až 64 432 v roku 2012. Od roku 1997, kedy bola prijatá ústavná ochrana manželstva ako zväzok jedného muža a jednej ženy, sa tento trend nijako nezmenil.

V Lotyšsku je od polovice deväťdesiatych rokov počet rozvodov pomerne ustálený, s miernou medziročnou fluktuáciou: v roku 1995 ich bolo 7821, v roku 2000 bolo 6134 rozvodov a v roku 2012 ich bolo 7311. Po roku 2006 teda 
 nebolo zaznamenané výrazné zníženie. 

Počet živo narodených detí v Poľsku sa od polovice deväťdesiatych rokov až do roku 2012 pohyboval okolo 400 000. V roku 1993 sa narodilo 494 310 detí, v roku 2000 ich bolo 378 348 a v roku 2012 to bolo 386 257 detí. Od roku 1997 teda pôrodnosť nestúpla. 

V Lotyšsku sa počet pôrodov za posledné desaťročie pohybuje okolo 20 000, s miernymi nepravidelnými výkyvmi. Od roku 2006 výrazne nestúpla: po miernom náraste medzi rokmi 2005 a 2009 opäť klesla. Počet živo narodených detí v roku 2011 (18 825) bol nižší než v roku 2001 (19 726). 


Údaje o počte pôrodov v Poľsku medzi rokmi 1970 a 2006 sa nachádzajú na stránkach Poľského štatistického úradu (odkaz "Births in 1970-2006", .xls).


20012002200320042005
2006
200720082009201020112012
Poľsko
368205 353765 351072 3561131 364383 
374244 387873 414499 417589 413300 388416 386257 
Litva31185295412997729769
2951029606300203153632165306763026830459
Lotyšsko197262012721151205512187922871239582439722044197811882519897
Chorvátsko 40993400943966840307424924144641910437534457743361
4119741771
Maďarsko970479680494647
951379749699871976139914996442903358804990269
Bulharsko681806649967359
69886710757397875349
777128095675513
70846
69121


Dátum zverejnenia analýzy: 23.02.2014
success
error