DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Ja sa musím zase obrátiť na efektívnu daňovú sadzbu. V našej krajine bola najvyššia na úrovni 15,5% niekedy na prelome rokov 2004 až 2005. Potom išla proklete nízko, najnižšia sadzba bola 12,5.

Stav slovenskej ekonomiky - 19.02.2014
Pravda

Je pravdou, že v rokoch 2004-2005 bola efektívna daňová sadzba (EDS) na najvyššej úrovni, približne 15,5% a následne s výkyvmi klesala. Najnižšia úroveň však bola v 3. a 4. štvrťroku 2012 a to na úrovni 12,5%. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Ročný vývoj efektívnej daňovej sadzby (EDS) bol podľa údajov Inštitútu finančnej politiky (IFP) v rokoch 2004-2005 na úrovni 15,4% až takmer 16% - v závislosti od druhu upravenej bázy EDS a následne hodnota EDS postupne klesala. Ak by sme brali bázu domácej spotreby, tak by bola až na úrovni takmer 16%. Demagog.SK nemá k dispozície údaje za štvrťroky, no číslo z prelomu rokov 2004 a 2005 sa pohybovalo na približnej úrovni 15,5%, ako tvrdil Peter Kažimír. Zdroj: Daňová prognóza november 2013

Na základe najnovšie zverejnených údajov IFP (.pdf, s. 3) z 15. februára 2014 je pravdou, že najnižšia EDS bola v treťom a štvrtom štvrťroku 2013 na úrovni približne 12,5%. 

Zdroj: komentár IFP z 15. februára 2013

Dátum zverejnenia analýzy: 16.02.2014
success
error