DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Borec

Nestraníci

V podstate som si nevšimol žiaden príspevok nikdy v žiadnom proste médiu, keby rozprávali o tom, že akým úžasným spôsobom proste sa vyriešil nejaký prípad, čo sa ale reálne stáva mnohokrát.

Súdnictvo na Slovensku - 03.02.2014
Pravda

V tomto prípade musíme dať za pravdu. Tvrdenie pôsobí ako zavádzanie, avšak vyhľadávaním hesiel nebol nájdený fakt, ktorý by poukazoval na prezentovanie vyriešeného prípadu. 

Možným dôvodom je nezáujem občanov, či predajnosť plátkov. 
(nemyslím, že tento výrok je dobre spracovaný:/ )

Dátum zverejnenia analýzy: 02.02.2014
success
error