DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Monika Smolková

SMER-SD

V EÚ v súčasnosti žije viac ako 6 miliónov Rómov, v celej Európe sa ich počet odhaduje na 10 až 12 miliónov. Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším podielom rómskej populácie v Európe a na základe mojich vedomostí na Slovensku aktuálne žije viac ako 350 tisíc Rómov, ktorí tvoria 6,5 % z celkového počtu obyvateľov krajiny. Najväčšia koncentrácia rómskeho etnika je na východe Slovenska (viac ako 60 % z ich celkového počtu) a najväčší podiel má Košický (31 %) a Prešovský kraj (29,3 %), odkiaľ priamo pochádzam.

Vystúpenia poslancov Európskeho parlamentu, cast 3. - 29.01.2014
Pravda

Pri používaní štatistík o počte Rómov narážame na problém, že reálny stav nie je nikdy zhodný s počtom ľudí, ktorí sa k rómskej menšine priznávajú v oficiálnych sčítaniach ľudu. Napríklad na Slovensku žije podľa sčítania ľudu z roku 2011 oficiálne 105 tisíc Rómov, ich odhadovaný počet sa však pohybuje na úrovni 400 až 600 tisíc.

Výrok M. Smolkovej hodnotíme ako pravdivý pretože údaje, ktoré uvádza sa zhodujú s dostupnými zdrojmi alebo nie sú od nich zásadne odlišné. Údaje o koncentrácií rómskeho etnika na východnom Slovensku sa nám nepodarilo overiť.

Počet Rómov v Európe sa naozaj odhaduje na 10-12 miliónov, z toho 6 miliónov v EÚ, podľa viacerých zdrojov (EuroInfo, EurActivPravda). Portál romovia.sme.sk uvádza odhady Rómov pre jednotlivé európske krajiny, podľa tohto zdroja má Slovensko jeden z najvyšších podielov Rómov k celkovému obyvateľstvu, konkrétne 9,17%. Takýto údaj uvádza aj EurActiv. Podľa výsledkov Atlasu rómskych komunít celkový počet Rómov na Slovensku tvorí 7,45 %. Údaj 6,5%, ktorý uvádza M. Smolková tak korešponduje len s tými najnižšími odhadmi počtu Rómov žijúcich na Slovensku.

Posledné údaje M. Smolkovej o koncentrácií rómskeho etnika (východné Slovensko 60 %, Košický kraj 31 % a Prešovský kraj 29,3%) sa nám nepodarilo overiť. Informácie o percentuálnom podiele Rómov v obciach Slovenska prináša Atlas rómskych komunít, avšak z neho nemožno vyčítať absolútny počet Rómov žijúcich v jednotlivých krajoch a teda ani ich koncentráciu. Vyplýva z neho však to, že najviac obcí s najväčším percentuálnym podielom Rómov je v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji.

ZDROJ: Atlas rómskych komunít (Obrázok v plnom rozlíšení)

Dátum zverejnenia analýzy: 05.02.2014
success
error