DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Behýl

Nestraníci

V roku 1993 sme mali 153 priam strategických podnikov. 153, v každom kraji pomerne rovnomerne rozložené. Dnes ich je 5. Všetko viacmenej sústredené do automobilového priemyslu.

Boj o Prezidentský palác - Osuský vs Behýl - 20.01.2014
Nepravda

Výrok J. Behýla hodnotíme ako nepravdivý, keďže ak by sme vychádzali z jeho grafiky, našli by sme minimálne tri významnejšie podniky (podľa výšky tržieb). Taktiež uvádza číslo 153 významných/strategických podnikov v roku 1993, no na jeho grafike je len 135. Len Klub 500, ktorý združuje podniky zamestnávajúce nad 500 zamestnancov, má 16 členov. Aj podľa zákona o strategických podnikoch, ktorý prijala vláda R. Fica v roku 2009, sa hovorí, že za strategický podnik môže byť vyhlásený ten podnik, ktorý zamestnáva nad 500 zamestnancov. 

Jozef Behýl v štúdiu ukazoval túto mapu významných podnikov:

Názvy nie sú čitateľné no je zrejmé, že v Košickom regióne to je U.S. Steel Košice a v Žilinskom kraji KIA motors. Ak by sme sa pozreli len na tržby firiem v roku 2012, U.S Steel Košice mala 6. najvyššie tržby v nefinančnom sektore, KIA Motors 3. najvyššie. V Trnavskom kraji je to PCA Slovakia, ktorá mala 8. najvyššie tržby v nefinančnom sektore.

Demagog.SK nevie akú definíciu pri určení významnej firmy J. Behýl používa, no ak by sme hodnotili významnosť firmy podľa tržieb, tak na Slovensku je viac významných firiem ako uvádza Behýl, keďže pred ním uvádzanými firmami PCA Slovakia a U.S. Steel Košice sú tri ďalšie firmy (Samsung, Slovenské elektrárne, a.s., SPP).

Zároveň J. Behýl hovorí o 153 podnikoch, no na grafike má len 135 podnikov.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.01.2014
success
error