DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Behýl

Nestraníci

70 miliónov eur sa investovalo do zamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov.

Boj o Prezidentský palác - Osuský vs Behýl - 20.01.2014
Pravda

Ja pravdou, že Ministerstvo práce vyčlenilo 70 miliónov eur na projekt zamestnávania mladých do 29 rokov.

V septembri 2012 Európska komisia schválila presun 70 miliónov eur, cieľovou skupinou boli mladí do 29 rokov. Ministerstvo práce však v prípade malej ponuky pre mladých do 29 rokov, plánovalo otvoriť projekt aj pre ľudí nad 50 rokov, ktorí boli na úrade práce viac ako pol roka.

"Projekty v celkovom objeme 70 miliónov eur by mali priniesť prácu pre takmer 14 tisíc mladých ľudí, ktorí sú v evidencii úradov práce viac ako tri mesiace. ...Ak záujem zo strany mladých ľudí o zamestnanie prostredníctvo spomínaných projektov nebude, ponuka sa otvorí aj pre uchádzačov o zamestnanie nad 50 rokov. "Po šiestich mesiacoch budeme prehodnocovať tieto kritériá a budú môcť byť rozšírené aj o ľudí, ktorí majú 50 a viac rokov a sú v evidencii, respektíve môžeme stiahnuť tie kritériá dĺžky evidencie až na nulu," uviedol Valentovič."

V novembri 2013 informovalo Ministerstvo práce, že cez projekt našlo zamestnanie 11 tisíc ľudí do 29 rokov.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.01.2014
success
error