DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Behýl

Nestraníci

Predovšetkým čerpáme eurofondy ani nie na 50 %.

Boj o Prezidentský palác - Osuský vs Behýl - 20.01.2014
Nepravda

Výrok Jozefa Behýla hodnotíme ako nepravdivý, keďže ku koncu roka 2013 Slovensko čerpalo viac ako 50 % eurofondov.  


Podľa najnovších údajov Ministerstva financií, sa eurofondy čerpali vo výške 51,04 % (.pdf). 

"Z celkového záväzku 2007-2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007-2013 Slovenská republika vyčerpala k 31.12.2013 prostriedky vo výške 5 937,24 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 51,04 %. Vzhľadom na možnosť zálohového financovania prijímateľov zo štátneho rozpočtu, finančné prostriedky poskytnuté prijímateľom na implementáciu projektov k tomuto dátumu sú v celkovej výške 6 215,65 mil. EUR a n
avyšujú úroveň čerpania na 53,43 % z celkového záväzku."

Podľa NSRR (xls. súbory, posledný riadok - stĺpec Q a R), úroveň realizovania eurofondov bola na úrovni 53,43% (certifikované využitie eurofondov na úrovni 46,44%) už koncom novembra 2013. Koncom decembra 2013 bola úroveň realizovania eurofondov na úrovni 55,21% (certifikované využitie eurofondov na úrovni 52,55%).

Jozef Behýl vychádza zo starých údajov. Ešte v auguste 2013 bolo čerpanie nižšie ako 50% (takmer 45%).

Dátum zverejnenia analýzy: 19.01.2014
success
error