DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Behýl

Nestraníci

Keď dovolíte, ešte by som ukázal takýto graf, toto je rok 1993, 14,4 % nezamestnanosť. Rok 2013 - 14,4 % nezamestnanosť.

Boj o Prezidentský palác - Osuský vs Behýl - 20.01.2014
Nepravda

Pre účely overenia výroku postačuje overiť nezamestnanosť v roku 1993, 2012 a 2013. J. Behýlovi sedí len údaj o nezamestnanosti za rok 1993. Za rok 2013 nie sú známe čísla výberovej nezamestnanosti, len za 3. štvrťrok 2013, resp. priemer za tri prvé štvrťroky 2013 (14,1%). Priemerná evidovaná nezamestnanosť za dvanásť mesiacov rok 2013 ja na úrovni 14,2%. Behýl nepozná inakšie čísla o nezamestnanosti za rok 2013 ako nami uvedené. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Rok199320122013
Nezamestnanosť14,4 (NBS); 12,2 (Svetová Banka)14,0% (ŠÚ SR); 13,6% (Ústredie práce)14,1% (prvé tri štvrťroky ŠÚ SR); 14,2% (Ústredie práce) 


Svetová banka uvádza na svojej stránke hodnotu nezamestnanosti v roku 1993 na úrovni 12,2%. Avšak podľa Výročnej správy Národnej Banky Slovenska za rok 1993, bola nezamestnanosť v roku 1993 na úrovni 14,4% (str. 26). NBS pracuje s mesačnými číslami preto pravdepodobne pracuje s dátami evidovanej nezamestnanosti.  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny eviduje na svojich stránkach štatistiky nezamestnanosti od roku 1997. Štatistický úrad SR eviduje na svojich stránkach štatistiky nezamestnanosti až od roku 2001. Na stránke OECD sú dostupné štatistiky o nezamestnanosti na Slovensku až od roku 1998, podobne ako aj na stránkach EUROSTAT

Pre rok 2013 nie sú známe konečné čísla. Posledné čísla výberovej miery nezamestnanosti sú za 3. štvrťrok 2013 (zverejnené ŠÚ SR v decembri 2013), keď bola nezamestnanosť na úrovni 14,1%. Priemerná nezamestnanosť za prvé tri štvrťroky je na úrovni 14,2%.

ÚPSVaR poskytuje aj mesačné štatistiky miery nezamestnanosti, pričom priemerná mesačná miera nezamestnanosti za rok 2013 (priemer hodnôt 12. mesiacov) vychádza na úrovni 14,1%

K dispozícií zatiaľ nie sú kompletné údaje ŠÚ SR ani ÚPSVaR o nezamestnanosti za rok 2013. Výsledky za rok 2013 taktiež nezverejnila ani OECD, EUROSTAT či Svetová banka

V štúdiu J. Behýl ukazoval tento graf:

Dátum zverejnenia analýzy: 19.01.2014
success
error