DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Behýl

Nestraníci

Pamätáte sa a nebolo to tak veľmi dávno, bolo to ešte koncom minulého roka, keď bol predstavovaný v NR SR zákon, respektíve novela zákona, volebného zákona. Vtedy sa pán minister vnútra vyslovil, že z čoho by bola kreovaná vláda, keby boli občania a keby to neboli nominanti politických strán, ale občania volení do Národnej rady?

Boj o Prezidentský palác - Osuský vs Behýl - 20.01.2014
Pravda

J. Behýl správne uvádza, že R. Kaliňák mal v čase rokovania o novom volebnom zákone povedať, že bez politických strán by si nedala zložiť vláda a 150 nezávislých poslancov by nebolo schopných vládnuť. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Jozef Behýl hovorí o návrhu zákona o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach. Nový volebný zákon, ktorý predložil R. Kaliňák v septembri roku 2013 nebol schválený. Návrh zákona určoval maximálny limit výdavkov na 500 tisíc eur. 


J. Behýl naráža na slová R. Kaliňáka v rozprave o volebných zákonoch. Minister vnútra a zároveň predkladateľ 10. septembra uviedol:

"Na druhej strane tu boli až extrémne názory, ktoré smerovali vlastne k deštrukcii vôbec samotného systému politických strán. Nakoniec aj v najstaršej demokracii v zásade strany fungujú a bez nich vlastne politika neexistuje. Je to vlastne medzistupeň v tom zastupovaní. Stopäťdesiat nezávislých poslancov by asi tento štát neuriadilo. 150 nezávislých poslancov v parlamente, nevykreovateľná vláda, a už vôbec prijatie nejakého zákona je v podstate absurdné. Boli tu dva názory, ktoré hovorili o tom, že absolútny preferenčný hlas naprieč politickému spektru, čiže spoločná kandidátka 20-ch strán, presne jak vo VÚC, všetci kandidáti na jednom papieri a občan si vyberie 150 svojich poslancov, ako by chcel vidieť parlament. A tak by vlastne vznikol parlament. A tam som sa pýtal, že kto by bol vlastne poverený zostavením vlády? Či ten, čo má najviac hlasov, to bol ten odkaz, že teda sa pozrime do minulosti. Alebo teda, ako by sa to vlastne kreovalo, kde by tam vlastne vznikal, vlastne vládna moc? Pre mňa je to nepredstaviteľné,..."


Dátum zverejnenia analýzy: 19.01.2014
success
error