DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Behýl

Nestraníci

Presne podľa zákona (financovanie prezidentskej kampane, pozn.). 132 700 eur.

Boj o Prezidentský palác - Osuský vs Behýl - 20.01.2014
Pravda

Podľa platného zákona o voľbe prezidenta SR, je maximálna úroveň výdavkov na kampaň na úrovni 132 775 eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Pravidlá financovania prezidentskej kampane sú definované v zákone č. 46/1999 Z.z. (rtf.) o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky. 

"§ 16
Prípustná výška výdavkov kandidátov na propagáciu
Kandidát na funkciu prezidenta môže na svoju propagáciu počas kampane pred voľbou vynaložiť najviac celkovo 132 775 eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Do tejto sumy sa započítavajú čiastky, ktoré kandidát na funkciu prezidenta uhradil alebo má uhradiť, vrátane čiastok, ktoré uhradili alebo sa zaviazali za kandidáta na funkciu prezidenta uhradiť tretie osoby. Ak sa reklama, inzerát alebo relácia zverejnili alebo odvysielali bezplatne alebo za zníženú cenu inde ako v Slovenskom rozhlase alebo v Slovenskej televízii, započítava sa do uvedenej sumy ich obvyklá cena."


Nový volebný zákon, ktorý predložil R. Kaliňák v roku 2013 nebol schválený. Návrh zákona určoval maximálny limit výdavkov na 500 tisíc eur. 

Dátum zverejnenia analýzy: 19.01.2014
success
error