DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Lajčák

SMER-SD

...politické strany, ktoré boli súčasťou predchádzajúcej vlády, hlasovali za to, aby takáto stratégia (stratégiu o ľudských právach, pozn.) bola vypracovaná.

Boj o Prezidentský palác - Osuský vs Behýl - 20.01.2014
Pravda

Stratégia ochrany a podpory ľudských práv sa počas vlády Ivety Radičovej prerokovávala Radou vlády SR pre ľudské práva a neskôr bola schválená na rokovaní vlády SR. Schôdze vlády ani Rady pre ľudské práva nie sú verejné. Demagog.SK nevie presne kto z členov ako hlasoval. Nezaznamenali sme však žiadne náznaky predstaviteľov vládnych strán s nesúhlasom vypracovania stratégie. Ako uvádza vlastný materiál návrhu na spracovanie stratégie, samotná stratégia vychádza z programového vyhlásenia vlády. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Dokument Ministerstva práce uvádza (.pdf., s. 4), že členmi Rada vlády SR pre ľudské práva boli (uvádzame len nominantov vládnych strán) - predsedom rady bol podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny R. Chmel (Most-Híd), podpredsedami rady boli minister práce J. Mihál (SaS) a ministerka spravodlivosti L. Žitňanská (SDKÚ-DS). Ďalšími členmi boli štátni tajomníci príslušných rezortov (L. Nicolson - SaS a M. Kolíková - SDKÚ-DS)  splnomocnenec vlády pre rómske menšiny (M. Pollák - bez straníckej príslušnosti v minulosti KDH).
 
V júni 2011 prijala Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť uznesenie č. 17, ktorým schválila zámer vypracovania Stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike.

Zápisnica k tomuto rokovaniu Rady vlády SR pre ľudské práva z 27. júna 2011 uvádza, že bod rokovania č.4 Informácia o návrhu na vypracovanie Stratégie  ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike bola schválená. K bodu sa nevyjadri žiaden člen Rady vlády SR pre ľudské práva, ktorý bol v tom čase členom niektorej z vládnych strán (Most-Híd, SDKÚ-DS, KDH, SaS).

Následne v novembri 2011 prijal Úrad vlády Ivety Radičovej uznesenie č. 717 k návrhu na vypracovanie celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, na základe ktorého:

"schválila návrh na vypracovanie celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike; poverila podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny koordinovať činnosť vypracovania celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike."

Vo vláde mali zastúpenie všetky vtedajšie vládne strany.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.01.2014
success
error