DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Napriek tomu, že Európa sa zotavuje z krízy, tak Slovensko sa z nej nezotavuje.

Nejednotnost pravice - 13.01.2014
Zavádzajúce

Frešo hovorí v tomto výroku o kontexte vývoja nezamestnanosti a snaží sa naznačiť, že kým vývoj tohto ukazovateľa v EÚ sa zlepšuje, na Slovensku tomu tak stále nie je. Je pravdou, že úroveň nezamestnanosti na Slovensku je vyššia ako priemer v EÚ, na tejto skutočnosti však nič nezmenila kríza. Podľa porovnania vývoja nezamestnanosti v EÚ a na Slovensku sa navyše nedá povedať, že by Slovensko zmeškalo zlepšovanie situácie v Európe, práve naopak, úroveň nezamestnanosti na Slovensku sa zlepšila v posledných mesiacoch výraznejšie ako v EÚ, kde je úroveň nezamestnanosti blízko pri historickom maxime. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.

Podľa údajov Eurostatu sa úroveň nezamestnanosti na Slovensku pohybuje približne od roku 2010 okolo 14 %, pričom napríklad od júna 2013 do novembra klesla nezamestnanosť z 14,4 % na 14 %. V prípade EÚ sa jednalo o stabilizovanie úrovne nezamestnanosti na úrovni historických 10,9 % a v súčasnosti nezamestnanosť poklesla na 10,8 %. Nedá sa teda hovoriť, že by Slovensko oproti Európe zaostávalo, práve naopak, podlľa ukazovateľa nezamestnanosti sa úroveň nezamestnanosti stabilizovala na Slovensku skôr než v EÚ a rovnako aj pokles v posledných mesiacoch bol výraznejší. Úroveň nezamestnanosti na Slovensku je dlhodobo vyššia ako priemer EÚ a bolo tomu tak aj pred krízou.

Nezamestnanosť sa podľa údajov Eurostatu vyvíja v EÚ a na Slovensku od roku nasledovne:


Podľa návrhu Spoločnej správy o zamestnanosti (Európska komisia) z 13. novembra 2013 prestala miera (krátkodobej) nezamestnanosti v EÚ rásť v polovici roku 2013, pričom po obdobie šiestich mesiacov zostala nezmenená (na úrovni 11% v septembri) 2013. Dá sa teda hovoriť o zastavení zhoršovania tohto ukazovateľa, nie zlepšovaní.

Na tendenciu stagnácie nezamestnanosti v Európe poukazujú tiež štatistiky OECD, podľa ktorých miera nezamestnanosti v krajinách EÚ (28 krajín) stagnuje od mája 2013 na úrovni 10,9%, pričom na stabilnej úrovni je tiež nezamestnanosť v krajinách eurozóny (17 krajín), ktorá sa od apríla 2013 drží na úrovni 12,1% (pozn. - najaktuálnejšie údaje sú za mesiac november 2013). Podľa týchto údajov však klesá aj nezamestnanosť na Slovensku, a to z úrovne 14,4% v júni na rovných 14% v novembri 2013.

Pokiaľ by sme sa pozreli na ukazovateľ rastu HDP, opäť by sme zistili, že Slovensko rástlo rýchlejšie ako EÚ, ktorá v roku 2013 stagnovalo a v roku 2012 dokonca poklesla o 0,4 %, kým Slovensko v roku 2013 rástlo o 0,9 % a v roku 2012 o 1,2 %.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.01.2014
success
error