DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Od roku 2009 prvýkrát vlastne valorizovali platy 350 tisíc ľuďom, ktorí pracujú vo verejnej a štátnej správe..

Súboj o rozpocet - 09.12.2013
Pravda

Podobný výrok sme hodnotili už viackrát (O5M12, 13. októbra 2013; O5M12,16. septembra 2012).

K poslednej valorizácií došlo ešte v roku 2010. K schváleniu tejto valorizácie došlo ešte v roku 2009, kedy sa schvaľoval rozpočet na rok 2010. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Podľa návrhu rozpočtu na rok 2014-2016 bol počet zamestnancov štátnej a verejnej správy v roku 2013 na úrovni 339 tisíc a v roku 2014 je plánovaný na úrovni 343 tisíc. Čo možno považovať za približne 350 tisíc.  

K 1. januáru 2010 skutočne prišlo k poslednej valorizácii platov zamestnancov štátnej správy o 1 % a odvtedy sa platy zmrazili.  Naposledy rástli platy v štátnej správe v roku 2010 a to o 1% . V zákone o štátnom rozpočte 2010 je posledná valorizácia (§ 5) vo výške 1%. Od roku 2011 boli platy v štátnej a verejnej správe zmrazené. V zákone o štátnom rozpočte na rok 2011 (§ 5) je navýšenie taríf vo výške 0%.

Vláda sa s odborármi dohodla už v októbri 2013 na zvýšení miezd v štátnej a verejnej správe. Ide nielen o štátnych úradníkov, hasičov a policajtov, ale aj o učiteľov. Neskôr koncom novembra 2013 sa vláda s odborármi dohodla, čo bolo potvrdené podpísaním kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Zvýšenie platov bude rozpočet stáť 90 miliónov eur.

Túto skutočnosť uvádza aj Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky:

"Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2014 bola dnes - 25. novembra 2013 slávnostne podpísaná v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR. Signatármi kolektívnych zmlúv sú splnomocnení zástupcovia zamestnávateľov, reprezentovaní vládou SR, Združením miest a obcí Slovenska a predstaviteľmi samosprávnych krajov, a zástupcovia zamestnancov, reprezentovaní Konfederáciou odborových zväzov SR, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Všeobecným slobodným odborovým zväzom. ... Navýšenie platových taríf bude predstavovať dve percentá z celkového objemu financií, čo pre každú platovú triedu znamená nárast o 16 EUR. Z verejných zdrojov si valorizácia vyžiada 90 miliónov EUR."

Dátum zverejnenia analýzy: 08.12.2013
success
error