DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Ak založil firmu a je v prvom roku, neplatí žiadnu daňovú licenciu. Ak je to chránená dielňa pracujúca, kde sú zdravotne ťažko postihnutí, neplatí žiadnu licenciu. Prvýkrát daňová licencia sa platí za rok 2014, kedy, v marci 2015.

Súboj o rozpocet - 09.12.2013
Pravda

Novela zákona o dani z príjmov schválená 3. decembra 2013 zavádza okrem iného daňovú licenciu (§ 46b). Je pravdou, že tomu komu prvýkrát vzniká povinnosť podať daňové priznanie daňovú licenciu neplatí. Podobne daňovú licenciu neplatí ani chránená dielňa resp. chránené pracovisko. Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, na ktorých sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím. Je tiež pravdou, že prvýkrát sa daňová licencia za prvýkrát platí za rok 2014 a to v marci (do 31. marca) 2015, teda v čase podávania daňových priznaní. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

"§ 46b

(7)Daňovú licenciu neplatí daňovník
a)ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, okrem daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie,
c) ktorý prevádzkuje aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa osobitného predpisu"

 

Dátum zverejnenia analýzy: 08.12.2013
success
error