DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Ak použijete služobné auto na súkromné účely, tak by ste si mali ako nepeňažný pôžitok vlastne zdaniť 1 % z obstaracej hodnoty každý jeden mesiac (používania motorových vozidiel pri podnikaní na súkromné účely, pozn.).

Súboj o rozpocet - 09.12.2013
Pravda

Minister financií uvádza ako je používania služobného motorového vozidla ošetrené v ešte stále platnom znení zákona o dani z príjmov, teda ešte pred novelizáciou z decembra 2013, ktorá vstúpi do účinnosti 1. januára 2014.

Zákon o dani z príjmov vo veci používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely uvádza povinnosť zdaniť 1% zo vstupnej ceny vozidla každý kalendárny mesiac. Toto 1% zo vstupnej ceny vozidla je vedené ako príjem zo závislej činnosti, preto je zo zákona nutné ho zdaniť. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

"§ 5
Príjmy zo závislej činnosti

(3) Príjmom zamestnanca je aj
a) suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla podľa § 25 za každý aj začatý kalendárny mesiac poskytnutia motorového vozidla zamestnávateľa na používanie na služobné a súkromné účely. Ak ide o prenajaté vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny vozidla u pôvodného vlastníka, a to aj v prípade, ak dôjde k následnej kúpe prenajatého vozidla. Ak v obstarávacej cene vozidla nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, na účely tohto ustanovenia sa o túto daň cena zvýši,"

Dátum zverejnenia analýzy: 08.12.2013
success
error