DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

My sme zároveň so schválením daňovej licencii znížili sadzbu na daň z príjmu právnických osôb z 23 na 22 %, čiže pre rok 2014 to už bude nižšia sadzba.

Súboj o rozpocet - 09.12.2013
Pravda

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bola schválená 3. decembra 2013, okrem zavedenia daňovej licencie znižuje aj sadzbu dane z príjmov právnických osôb z 23% na 22%. Toto opatrenie je účinné od 1. januára 2014. Výrok hodnotíme ako pravdivý.


Schválené znenie zákona (§ 15 definuje sadzby dane z príjmu, bod b.) sadzbu dane z príjmu pre právnické osoby):

"19. V § 15 písm. b) sa číslo „23“ nahrádza číslom „22“."

(6) Ustanovenie § 15 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2014 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2014."


Dátum zverejnenia analýzy: 08.12.2013
success
error