DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Daňová licencia svojou podstatou je odpočitateľná z kladnej daňovej povinnosti, to znamená že ten, kto bude mať v rozmedzí najmenej 4 rokov kladnú daňovú povinnosť, tak neplatí nič navyše, pretože si bude môcť odpočítať výšku daňovej licencie od svojej kladnej daňovej povinnosti.

Súboj o rozpocet - 09.12.2013
Zavádzajúce

Zákon hovorí len o možnosti odpočítania daňovej licencie z kladného daňového základu v troch po sebe nasledujúcich rokoch. 

Firmy nemusia platiť daňovú licenciu 4 roky len ak uvažujeme o jednom roku neplatenia - roku 2014, kedy sa daňová licencia ešte neplatí. Povinnosť platiť daňovú licenciu vzniká až od roku 2015. Podľa zákona si potom môžu firmy, ktoré majú kladnú daňovú povinnosť (vyššiu ako sadzba daňovej licencie) započítať daňovú licenciu do daňovej povinnosti a tak technicky neplatiť daňovú licenciu. Išlo by teda o štyri roky. Štyri roky nebudú platiť daňovú licenciu aj novovzniknuté firmy, ktoré budú vykazovať kladnú daňovú povinnosť, pretože v prvom roku nové firmy neplatia daňovú licenciu a v troch ďalších rokoch si vedia daňovú licenciu odpočítať od kladného daňového základu. 

Ak nepočítame rok 2014 kedy sa daňová licencia ešte neplatí a novovzniknuté firmy, tak nie je pravdou, že najmenej štyri roky nemusia firmy s kladnou daňovou povinnosťou platiť žiadnu daňovú licenciu. Inými slovami, firmy neplatia daňovú licenciu štyri rok len vo výnimočnom prípade (novovzniknuté, alebo nepočítaním roku 2014). Výrok preto hodnotíme ako zavádzanie.

Novela zákona o dani z príjmov schválená 3. decembra 2013 zavádza okrem iného daňovú licenciu (§ 46b).

§ 46b
(5)Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní je možné započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň (§ 42) najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená, a to len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie. 

SITA, TASR 3. decembra 2013:

"Daňovú licenciu bude možné odpočítať si od kladnej daňovej povinnosti v danom roku a v ďalších troch rokoch."

Dátum zverejnenia analýzy: 08.12.2013
success
error