DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

Tu je zapísané (makroekonomická prognóza, pozn.), že na priamych daniach v štátnom rozpočte tento rok vyberiete približne o 450 miliónov eur menej ako ste predpokladali v rozpočte.

Štátny rozpocet - Kažimír vs Kollár - 14.10.2013
Nepravda

Pokles na všetkých daniach oproti rozpočtu na rok 2013 je 470 miliónov eur. Pokles len na priamych daniach je 322 mil. eur. Výrok J. Kollára hodnotíme ako nepravdivý. 

Aktuálna prognóza (str. 23) daňových príjmov, ktorá sa nachádza vo vládou (10. októbra 2013) schválenom rozpočte na roky 2014 až 2016, je v porovnaní so schváleným rozpočtom v roku 2013 nižšia o 470,5 mil. eur, avšak tento údaj obsahuje príjem zo všetkých daní - teda priamych aj nepriamych. Priame dane sú dane z príjmu, miestne dane a daň z emisných kvót. 
Pokles na priamych daniach je približne 322,5 mil. eur (dane z príjmu FO a PO, miestne dane). Podľa prognózy  Inštitútu finančnej politiky zo septembra 2013 (s. 8) je rozdiel medzi návrhom rozpočtu na rok 2013 a prognózou v prípade výberu priamych daní 322 mil. eur (dane z príjmu FO a PO, miestne dane). 

Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2013
success
error