DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

Zhruba odhaduje (Európska komisia, daňové úniky na DPH) sa to niekde v úrovni 2 až 2,5 miliardy eur.

Štátny rozpocet - Kažimír vs Kollár - 14.10.2013
Nepravda

Podľa analýzy Európskej Komisie (s. 80) o únikoch na DPH, bola v roku 2011 (rok 2012 analýza nepokrýva) strata na výbere dane z DPH (VAT gap) na úrovni 2,773 mld. eur. J. Kollár sa netrafil do intervalu 2 až 2,5 mld. eur, výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Analýza IFP z marca 2012 uvádza, že ak by sme dosahovali v roku 2009 európsku úroveň pri výbere daní, tak by sme vedeli pri zachovanej úrovni DPH (vtedy ešte 19 %) sumu 1,1 mld. eur.

"...pokiaľ by sme dosahovali rovnakú efektívnosť výberu ako je priemer v krajinách EÚ, základná sadzba DPH by mohla byť nižšia o 4,7 p.b. (14,3% v roku 2009) pri zachovaní súčasného výnosu DPH alebo by sme zvýšili výnos o 1,6% HDP (1,1 mld. Eur). Takmer polovica daňovej straty je kvôli nižšej efektívnosti výberu voči priemeru EÚ."

Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2013
success
error